Nedan kan du se vandringarnas spår.
Om du vill ha del av ett spår så kan du ladda ner det här