#3 Anrik 90(365)

Riddarholmen – från medeltidens Gråbrödrakloster, stormaktstidens Adelspalats till Vår moderna tids affärsmän och ämbetsverk.