#118 I naturen 78(365)

10 meter vänster om bilden går E4:an och åt höger är det en stor bilparkering. Naturen i det lilla.