#257. Små lätta … 72(365)

Små lätta moln / Ser jag på din himmel / Din himmel som är blå / Här är du nu min sommar med/Små lätta moln/ 
Min kärlek har du sommar/ Din himmel så blå…

Nu behöver även jag, vintermänniskan sommar.