333. Valsituation 133(180)

Hmmm…ska jag gå in på globenshopping eller rösta… och på vem?