214. Pensionerad 49(180)

Nu är telefonkiosken pensionerad och just denna modell pensionerades och ersattes av ytterligare modeller för länge sedan.

Men om jag inte minns fel har även jag letat tappade tio-öringar i denna modell.