138. Iskonst 54(180)

Huha… Att det inte  är Havsfrun, skeppsrået eller tomten det ser jag!
Men är det Bergsrået, Busen, Gruvrået, Huldrans, Näcken, eller Djävulen själv?